25. desember – Kristi føedsl høytid.

I vår menighet starter vi å feire Jul i Overhalla hvor høytidsmesse feires kl. 19:00 på juleaften.  Midnattsmesse i St. Torfinn kirke selebrerer vi kl. 23:00. Vi fortsetter på juledagen kl. 11:00 i Levanger og kl. 14:00 i Egge kirke i Steinkjer. Alle som bor i Namsos og område har mulighet å delta i gudstjeneste på tirsdag, 26. desember, kl. 12:00. I Stjørdal skal messe feires i Kimen kl. 18:00 også på andre juledagen. Katolikker i Kolvereid skal feire jul på fredag, 29. desember, kl. 17:30 i kulturhuset.

 

31. desember - Festen for den hellige familie. Barnevelsignelse

Den blir på søndag, den 31.12. i høymessen. Alle barnefamilier med barn under 6 år får utdelt en barnebibel, familier med større barn får en Youcat bønnebok for ungdommer. I den samme messen markeres årets siste dag med en takkebønn og det synges «Store Gud vi lover deg» til slutt. Det blir ingen andakt om kvelden.

 

1. januar 2018 – Guds hellige Mor Maria høytid. Verdensdagens bønn for fred.

7. januar - Herrens dåp søndag og juletrefest

Vi starter i St. Torfinn kirke kl. 11:00 med feiring høymesse. Vi skal fornye våre dåps løfter og ære St. Torfinn, vår vernehelgen, hvis minnedag feires på mandag, den 8. januar.

Juletrefest skal feires på Staup voksenopplæring. Vi starter kl.12:30.

Vi inviterer alle som bor i område til å reise til Levanger for festen.

Viktig!

Det feires ingen messe i Steinkjer og Levanger på ettermiddagen.

 

19 – 21 januar 2018 - Biskopens visitas

 Foreløpig planlagt:

19. januar: Biskopens møte med menighetsrådet

20. januar: Biskopen møter vår menighet i Namsos

21. januar: Bare en høymesse denne dagen med orgelvigsling av Biskopen.

Etterpå kirkekaffe i todelt gruppe: Voksne i møtelokale, ungdommene på St. Eysteins aktivitetsstua.

Viktig!

Alle, grupper og enkeltpersoner har anledning å møte biskopen, men det må meldes inn i god tid, slikt at sekretæren kan legge det inn i biskopens agenda.