St. Torfinn menighet i Levanger

 

Datoer for katekese undervisning som starter kl. 10:30
 
02. september
 
07. oktober
 
04. november

02. desember