Kjære menighet!

Nytt år har gitt oss en veldig stor begivenhet - biskop Bernt besøkte oss. Hans visitas i vår menighet fant sted 9. til 11. januar. Rett fra flyplassen dro han til Tautra hos cisterniensernes søstre. På fredag kveld hadde biskopen et møte med menighetsråd og sjekket kirkelige bøker og liturgiske paramenter. Neste dag besøkte han Namsos, hvor han feiret gudstjeneste og hadde mulighet til å snakke med folk. På vei tilbake hjem hadde han et kort besøk i Munkeby kloster og hadde middag med Bonifatius Institutt medlemmer. Søndag startet vi med orgelvigsel. Orgelmester Jakub Wszołek presenterte orgelet mens organist Piotr Augustyniak spilte. Faste deler ble spilt av Petter Eggen. Denne dagen feiret vi også Santo Niño med dans, sanger og gaver fra den filippinske gruppen. Amparo Roman som menighetsrådets leder uttrykte vår takknemlighet til biskopen og bad ham om apostolisk velsignelse. Etter messen var alle invitert til kirkekaffe. Biskop Bernt satte pris på Bonifatius Instituttets langvarige misjon i St. Torfinns menighet og gav dem gaver for deres tjeneste.

Biskopens visitas har gitt oss mulighet for takksigelse for alt som ved Guds velsignelse er blitt gjort i løpet av flere år. Samtidig fikk vi presentere menighets nød. Vi er veldig takknemlig for biskop Bernts besøk og forståelse, støtte og råd. Alle vi som medlemmer av St. Torfinn menighet, er kalt til å be og vitne om vår tilhørighet til Jesus Kristus og Den katolske kirke. Det var en kjempebra opplevelse for alle som møtte opp. Tusen takk til dere alle for deres engasjement!

Så kommer det en mindre god nyhet, som kanskje ikke alle i vår menighet har hørt før: I mer enn femti år har medlemmer av St. Bonifatius Institutt fra Tyskland bodd og arbeidet i Levanger (= «Søstrene» - det er nå: Ulla, Hanna, Elisabeth og Helma), først hovedsakelig ved St. Eystein sykehjem og i de senere år mer som støtte i menigheten. De er nå av deres ledelse kalt tilbake til Tyskland fordi man er nødt til å omorganisere på grunn av personalmangel. De fleste medlemmer der er blitt eldre og skrøpelige, og det har i lang tid ikke kommet nye. Menigheten vil takke dem under en avskjedsfeiring den 10. juni på Levanger videregående skole; før sommerferien altså, slik at de av dere som vil reise på ferie ennå kan være med. «Søstrene» avreise skjer engang i de etterfølgende uker.

Det et umulig å forestille seg vår menighet uten «Søstrene». De har gjort så mye gjennom hele tid sin tjeneste. Vi takker dem og stoler på at vi skal ha kontakt med hverandre. Jeg ber dere om forbønn i deres intensjoner og støtte i denne triste tiden.

14. februar begynte vi fastetiden. Jeg ber dere å sjekke vår plan for Den stille uke og Påske som feires i år 1. april. Det er fin tradisjon i Levanger å ta del i den økumeniske korsveivandringen på Langfredag. Jeg inviterer alle som kan, til å bli med 30. mars kl. 12:00.

Biskop Bernt henviser til pave Frans’ initiativ «24 timer for Herren» som innbyr oss til å feire forsoningens sakrament (skriftemål) i rammen av eukaristisk tilbedelse. I år 2018 vil initiativet finne sted fredag 9. og lørdag 10. mars og være inspirert av ordene i Salme 130,4: «Hos deg er tilgivelse». I St. Torfinn kirke starter vi på fredag kl. 19:00 (etter korsveiandakt og messe) og skal be hele natten til kl. 7:00. Alle er velkommen!

Jeg vil informere om at Første Kommunion skal feires på tre steder: I Ranem kirke i Overhalla 26 mai, i Egge kirke i Steinkjer 20 mai og i St. Torfinn kirke 3. juni. FK-barn er: Barzyk Vanessa, Bień Oliwier, Borkowska Izabela, Derbin Nicola,Fremel Dominika, Grabowski Kamil, Grenda Hania, Horn Ole Martin, Kida Oliwia, Kruk Oskar, Lein Kent Gabriel, Monkevicius Eimantas, Nowakowska Natasza, Piórkowski Szymon, Przymorska Adrianna, Sadowska Oliwia, Sagmo Sebastian og Smidtaite Leja.

27. mai feires ferming i St. Torfinn kirke. Konfirmanter er: Auran Maria, Chlebicki Kacper, Ciagło Amelia, Daskevicius Domantas, Iversen Kristin, Jabłońska Wiktoria, Moe Martin, Nowak Hubert, Suwała Krystian og Yafeit Jafet.

 

Dere kjenner til at i vår menighet har vi to kloster: Et i Munkeby og et på Tautra. Tautra Mariakloster utgjør et spennende unntak i en tid da klostre verden over opplever nedgang i antall medlemmer. I løpet av de siste fem årene er nonnene på Tautra blitt dobbelt så mange! Nonnene er nå 14 fra 8 forskjellige land: USA, Norge, Nederland, England, Belgia, Polen, Frankrike og Vietnam. De planlegger en ny fløy med 8 rom. Fire av de nye rommene vil utgjøre sykeavdeling for deres eldre søstre. Som Cisterciensernonner som lever et kontemplativt liv, gjør de alt de kan for at alle kan bo i klosteret inntil de dør. Derfor bygges de nye sykerommene etter sykehjemstandard. Biskop Bernt støtter prosjektet, og oppfordrer til generøse gaver. Gaver kan overføres direkte til Tautra Mariaklosters byggefond: Sparebanken i Midt-Norge, byggekonto 4200 39 36192 eller Vipps 140467. Du kan også gi skattefritt fastbidrag gjennom OKB https://www.katolsk.no/organisasjon/norge/bidrag/avtalegiro-skjema (godskrive Tautra Mariakloster). Nonnene er utrolig takknemlige for din hjelp! De ber for oss hver dag, og håper på vår forbønn og hjelp, så de kan ta imot nye klosterkall og stelle de gamle (Mer info finnes på: www.tautra.no)

Pave Frans skriver i sitt fastebudskap: «Påskenatt vil vi igjen få oppleve den fascinerende riten med å tenne påskelyset: Det blir hentet fra «den nye ilden» og vil litt etter litt fordrive mørket og lyse opp den liturgiske forsamlingen. Kristi, den oppstandnes lys, fordriv hjertets og sjelens mørke slik at vi alle kan oppleve det samme som Emmausdisiplene: Når vi lytter til Herrens ord og nærer oss av det eukaristiske brød, blir det igjen mulig for vårt hjerte å brenne av tro, håp og kjærlighet».

Jeg ønsker dere alle velsignet Påske!

Med vennlig hilsen

p. Piotr Ostafin

 

Adresse Jernbanegata 27B, 7600 Levanger 74 08 18 56

4200.59.92340, org.nr. 975.976.572

 

MARS

FEIRING

TID

STED

Lørdag 03.

Familie messe

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN OG KONFIRMANTER

Messe på polsk

10:30

 

 

18:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

 

 

RISSA – Reins kirke

Søndag 04.

3. SØNDAG I FASTEN

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Fredag 09.

24 timer for Herren – tilbedelse og tid for å skrifte seg

19:00-7:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

 

Lørdag 10.

Messe på norsk/polsk

Messe på polsk

11:00

17:00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 11.

4. SØNDAG I FASTEN

Messe på polsk

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på polsk

 

9:00

11:00

14:00

17:00

 

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 17.

Messe på norsk

12:00

NAMSOS – Namsos kirke

Søndag 18.

5. SØNDAG I FASTEN

H ø y m e s s e

Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 24.

Messe på norsk

Messe på polsk

12:00

17:00

NAMSOS - menighetssalen

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 25.

PALMESØNDAG

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

16:30

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Torsdag 29.

SKJÆRTORSDAG

AFTENMESSEN TIL MINNE OM HERRENS HELLIGE NATTVERD

14:00

 

20:00

 

LEVANGER -Ministrantleiren

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

 

Fredag 30.

LANGFREDAG

faste og abstinens

Langfredags Liturgi

11:00

 

18:30

LEVANGER-økumenisk korsvandring

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 31.

PÅSKEVIGILIEN

Messe på norsk/polsk

Messe på polsk

Messe på norsk

 

12:00

18:30

23:00

 

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

APRIL

FEIRING

TID

STED

Søndag 1.

PÅSKEDAG

Messe på norsk/polsk

H ø y m e s s e

Messe på norsk

 

8:00

11:00

17:00

 

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STJØRDAL - Kimen

Mandag 02.

MANDAG I PÅSKEOKTAVEN

Messe på norsk

12:00

17:30

NAMSOS - menighetssalen

KOLVEREID - kulturhuset

 

Lørdag 07.

Familie messe

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN OG KONFIRMANTER

Messe på polsk

10:30

 

 

18:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

med overnatting for FK-barn

 

RISSA – Reins kirke

Søndag 08.

2. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Messe på polsk

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på polsk

 

9:00

11:00

14:00

17:00

 

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Fredag 13.

Messe på norsk

17:30

KOLVEREID - kulturhuset

Lørdag 14.

Messe på polsk

Messe på polsk

11:00

17:00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 15.

3. SØNDAG I PÅSKETIDEN

H ø y m e s s e Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 21.

Messe på norsk

Messe på polsk

12:00

17:00

NAMSOS – menighetssalen

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 22.

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN

H ø y m e s s e Messe på norsk

Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

16:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 28.

 

Messe på norsk

Messe på polsk

12:00

17:00

NAMSOS – Namsos kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 29.

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN

H ø y m e s s e Messe på polsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

MAI

FEIRING

TID

STED

Lørdag 05.

Familie messe

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN OG KONFIRMANTER

Messe på polsk

10:30

 

 

18:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

 

 

RISSA – Reins kirke

Søndag 06.

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN

H ø y m e s s e Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Torsdag 10.

KRISTI HIMMELFART

H ø y m e s s e og grill etterpå

11.00

STIKLESTAD – Stiklestad kapell

Fredag 11.

Messe på norsk

17:30

KOLVEREID - kulturhuset

Lørdag 12.

Messe på polsk

Messe på polsk

11:00

17:00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 13.

7. SØNDAG I PÅSKETIDEN

Messe på polsk

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på polsk

 

9:00

11:00

14:00

17:00

 

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Torsdag 17.

Norges nasjonaldag

Messe på norsk og frokost etterpå

8:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 19.

PINSEVIGILIEN

Messe på norsk

12:00

Messe utenfor og grill etterpå

Søndag 20.

PINSEDAG

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 26.

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN

Messe på norsk

Messe på polsk

10:30

12:00

17:00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

NAMSOS – Namsos kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 27.

DEN HELLIGE TREENIGHET

Høymesse med F E R M I N G sakrament

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

16:30

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke

JUNI

FEIRING

TID

STED

Lørdag 2.

Messe på polsk

18:00

RISSA – Reins kirke

Søndag 3.

FESTEN FOR KRISTI LEGEME OG BLOD

Høymesse med Første Kommunion

og prosesjon

 

11:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Fredag 8.

Messe på norsk

17:30

KOLVEREID - kulturhuset

Lørdag 9.

Messe på polsk

11:00

17:00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 10.

10. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

H ø y m e s s e

Avskjed av Bonifatius Institutt

 

11:00

12:30

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

LEVANGER - Videregående skole

Lørdag 16.

Messe på norsk

12:00

NAMSOS – Namsos kirke

Søndag 17.

11. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

H ø y m e s s e Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 23.

Messe på polsk

17:00

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 24.

12. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR

H ø y m e s s e Messe på norsk

Messe på norsk

Messe på polsk

 

11:00

14:00

16:30

17:00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

LEVANGER - St. Torfinn kirke