Det er nå 50 år siden biskop Johannsen Ruth i Trondheim planla å grunnlegge en ny menighet i det som den gang kaltes "Det Apostoliske Vikariat Midt-Norge". Det nye sognet skulle omfatte Nord-Trøndelag fylke, som i geografisk utstrekning måler 22.463 km2. Biskopen ville synliggjøre begge Kirkens bærende søyler, liturgi og diakoni, derfor ble St. Eystein sykehjem bygget i tilknytning til St. Torfinn kirke, som ligger like ved torget i Levanger.

   

Menigheten telte den gang 30 registrerte katolikker, men det viste seg etter hvert at en kirke er et tiltrekningspunkt som samler flere. Den store veksten kom i begynnelsen av 80 årene, med filippinske jordmødre og sykepleiere og i deres følge flere av deres landsmenn og "-kvinner". Deretter kom båtflyktningene fra Vietnam og familiegjenforening for dem. Innflyttere fra mange land og konvertitter gjorde at menigheten i dag teller 1818 (ved slutten av 2014) medlemmer fra over 35 nasjoner. Ca. halvparten av dem er bosatt i Levanger/Verdals- og i Stjørdalsområde, den andre halvparten i Steinkjer og Namsos og er ellers spredt fra Fosen i vest til svenske grensen i øst og over 300 km fra sør til nord mellom Hell og Leka.

 

Det er et stort sogn som  p. Piotr Ostafin (sogneadministrator) har ansvar for og det blir ofte lange og slitsomme reiser for dem. I St. Torfinn kirke feires messe hver søndag både på norsk og på polsk, på hverdager er det på norsk. - Ellers feires det messe en gang for måneden på norsk i Stjørdal, i Steinkjer, i Namsos og i Kolvereid og på Leka. Da leier vi lokale i Den norske kirke eller hos andre. I Steinkjer er det messe på polsk hver søndag og i Overhalla er to ganger i måneden. Det har kommet mange arbeider innvandrer polakker til landet i det siste og vi merker det i messe deltakelse.

   

En lørdag i måneden kommer barn som bor i en omkrets av ca. 50 km og konfirmanter til katekese i Levanger. Ellers er det også undervisning på andre steder når det er behov for det. Da reiser prester en dag før stedet har messe.  St. Brettiva Barne- og ungdomslag har startet opp igjen og har forskjellige aktivitet som helgen arrangement st. Eystein, Advent aksjon og påskeleir. Vi prøver også å arrangere barn- eller ungdomshelger av og til, i prestegården eller på en hytte.

 

Hver søndag er det kirkekaffe etter messen. Dette er en viktig tiltakk for sosial samvær i menigheten. Dessurten har vi også norsk undervisning på torsdager for de som mettopp har kommet til landet eller de som ikke mulighet å gå på norsk kurs ellers.

   

I St. Torfinn menighet er vi heldig å ha et institutt og to kloster. St. Bonifatius institutt som har vært lengst siden opprettelse av menighet. De aktive i menighetsarbeid med forkjellige oppaver. Tautra Mariakloster  er en berikelse for ikke bare vår menighet men for hele stiftet og ellers samfunnet med deres tilsted værelse. Munkeby mariakloster ble grunnlagt i 14. september 2009. De lager Munkeby ost og er stor hjelp til menighet når prester er opptatt med andre arrangementer

 

St. Torfinn menighet har god økumenisk kontakt og dialog med forskjellige menigheter i fylket. Noen av oss er også med i økumeniske komiteer, hvor vi samtaler og planlegger gudstjenester sammen. Menighetens kvinner deltar hvert år aktivt i Kvinnenes internasjonale bønnedag.