Sogneadministrator 

       Piotr Ostafin         


Piotr.Ostafin@katolsk.no

OSTAFIN, Piotr, født 9. desember 1967 i erkebispedømmet Przemyśl i Polen. Presteviet i Przemyśl 28. mai 1994. Inkardinert i Przemyśl.

1. september 2012 – 3. august 2014
Kapellan i St. Olav menighet, Trondheim
4. august 2014 – 15. oktober 2015
Kapellan i St. Torfinn menighet, Levanger
15. oktober 2015 – 1. august 2017
Kapellan i St. Olav menighet i Trondheim
1. august 2017 –
Sogneadministrator i St. Torfinn menighet, Levanger

Privat: Adresse  Jernbanegata 27 b, 7600 Levanger Telefon 74 08 18 56 Telefax  74 08 94 72

 

 

 

     

 


 

Øvrige prester

 

 

 

P. Anthony O`Brien OCSO (Tautra mariakloster)

 

P. Joël Regnard OCSO (Munkeby mariakloster)

 Anthony.OBrien@katolsk.no

Anthony O'Brien

O'BRIEN, ANTHONY O.C.S.O., født 6. desember 1944 i Ballylongford, Kerry (Irland), evige løfter i cistercienserordenen 1974, ordinert 1980. Tilhører Roscrea Abbey i Irland.

 

22. mai 2003 -
Kapellan for Mariaklosteret på Tautra
25. mars 2008 -
Medlem av konsulturkollegiet for Trondheim Stift

 

 

 

 

Privat: Tautra Mariakloster, Tautra, 7633 Frosta. Tlf:74 80 86 51

 

 

 

 

 

Joel.Regnard@katolsk.no

Joël Regnard

REGNARD, Joël OCSO, født 4. juni 1953. Første løfter hos cistercienserne iCîteaux 2. februar 1978. Høytidelige løfter 2. februar 1983.P. Joël er en av de fire brødrene som grunnla kloster på Munkeby i Trøndelag 14. september 2009.

 

Privat: Munkeby Mariakloster, Munkebyvegen 310, 7608 Levanger. Tlf: 469 30 452 (kommunitet), 980 24 777 (privat)

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Ekstraordinære kommunionshjelpere for kommuniteten St. Bonifatius Institutt

   

 

Hanna Mersch

   

Ulla Engel

  

MERSCH HANNA. Kirkelig assistent i Levanger. Medlem av St. Bonifatius institutt.

 

Privat: Okkenhaugvegen 23, 7600 Levanger. Tlf:74 40 75 93 eller 74 40 75 86

 

 

 

 

 

 

Ulla.Engel@katolsk.no

Ulla Engel

Ulla Engel. Medlem av St. Bonifatius institutt, sekularinstitutt. Har vært i Norge siden september 1985, bortsett fra en periode i Hamburg august 2003-januar 2006.

Kirkelig assistent i Levanger fra høsten 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat: Okkenhaugvegen 23, 7600 Levanger. Tlf: 74 40 75 93 eller 74 40 75 86

 


 

 

St. Bonifatius institutt

 

 

 Okkenhaugvegen 23, 7600 Levanger. Tlf:  74 40 75 93 eller 74 40 75 86

 


  

St. Eystein hus

  

 

 Jernbanegata 29, 7600 Levanger

 


  

Stiklestad kapell (Olavskapell)

 

 Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.

 Ligger ved stedet for Slaget på Stiklestad, 29.7.1030. Innviet i 1930.

 

 Opplysninger: Levanger. Tlf: 74 08 18 56 eller 74 08 94 72

 


 

Tautra mariakloster

 

(Sancta Maria de Tuta insula)

 


Munkeby mariakloster

 


 

 

 

 

Katolsk kirkeforening i Namsos

 

Stiftet 20. september 2003

  

Foreningens formål er å samle og bygge opp den katolske forsamlingen i Namsos og omegn og på sikt erverve et egnet lokale for de aktiviteter og oppgaver som forsamlingen har. Potensielt ønsker foreningen å bygge en katolsk kirke i Namsos.

 

Styreleder: John P. Lado. Tlf: 905 88 633. Bankkonto 4400.08.18272

 

 Sekretær: Hanna Mersch