Parafia św. Torfinna w Levanger, zajmująca powierzchnię 22.463 km2. (dystrykt Nord-Trøndelag), została erygowana w 1964 r. przez biskupa Johannesa Ruth. Wóczas na jej terytorium zamieszkiwało zaledwie 30 katolików. Wolą biskupa było zbudowanie przy kościele parafialnym ośrodka pomocy, by rozwój wspólnoty opierał się zarówno na Liturgii, jak i na praktykowaniu miłości bliźniego. Tak powstał przylegający do świątyni Dom Opieki p.w. Św. Eysteina. Stworzony w ten sposób katolicki ośrodek zaczał oddziaływać na okolicę i przyciagać nowych ludzi. 

  

Lata 80-te XX wieku okazały się ważnym okresem w rozwoju parafii. Dzięki migracji ludności z krajów katolickich wzrostała liczba parafian. Pierwszą grupę stanowiły położne i pielęgniarki z Filipin. Następnie przybyli uchodźcy z Wietnamu, do których z czasem dołączyły ich rodziny. Migranci z wielu krajów, a także nieliczni konwertyci, sprawili, że na 40-to lecie parafii, miejscowa wspólnota liczyła 348 katolikow z 35 krajów. Połowa z nich zamieszkiwała okolice Levanger, Verdal i Stjørdal, druga zaś część pozostałe gminy dystryktu, z większymi skupiskami w Steinkjer i Namsos.

  

Pierwszym proboszczem parafii został ks. Pablo Dagangon, który w miarę swych możliwości odwiedzał rozproszonych parafian. W kościele parafialnym msze św. odbywały się co niedzielę, lecz nie codziennie w tygodniu, gdyż ks. Pablo pomagał także w Trondheim. W Namsos i Stjørdal nabożeństwa odbywały się raz w miesiącu, zaś raz na 3 miesiące były odprawiane msze św w Kolvereid i na wyspie Leka, najczęściej w kościołach wynajmowanych od Den norske kirke lub w innych miejscach.

  

Raz w miesiącu prowadzone były katechezy dla dzieci i młodzieży (25 osób). Św. Brettiva patronowała grupie dziecięcej. Młodzież, niestety, w większości opuszczała parafię w poszukiwaniu wykształcenia i pracy, co nie przyczyniło się do wzrostu jej liczebności.

  

W 1994 r. Dom Opieki sw. Eysteina został przekształcony na dzienne centrum pomocy osobom dorosłym. W budynku tym odbywały się także kursy dla katechetów (20-25 osób) pracujących w Apostolskiej Prałaturze w Trondheim, organizowane przez ks. bpa Georga Müllera i Radę Pastoralną prałatury.

  

Obecnie parafia liczy 1818 parafian (dane na koniec 2014 r.). Duszpasterską posługę pełnią w niej ks. Piotr Ostafin, administrator. W kościele św. Torfinna w każdą niedzielę odprawiane są msze św. w j. norweskim i polskim, w tygodniu zaś po norwesku. Msze św. celebrowane są także w innych miejscowościach: co niedzielę w Steinkjer, dwa razy w miesiącu w Overhalli, oraz raz w miesiącu w Stjørdal, Kolvereid i Namsos.

  

W każdą niedzielę po mszy św. odbywało się i odbywa nadal kirkekaffe, co pozwala zacieśniać przyjacielskie więzy między parafianami, oraz, w razie potrzeby, wspierać Kościół materialnie.

  

Parafia sw. Torfinna prowadzi aktywną działalność na polu ekumenicznym, i ma dobre relacje z różnymi wspólnotami w dystrykcie. Nasze parafianki co roku biorą udział w Międzynarodowym Żeńskim Dniu Modlitw.

  

 Parafia w Levanger szczyci się posiadaniem na swym terytorium dwóch klasztorów Św. Benedykta i instytutu Św. Bonifacego, który rozpocząl swą działaność w Levanger, zanim powstała sama parafia. Członkinie instytutu od ponad 50 lat aktywnie pracują w parafii, realizując różne zadania.  

  

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25.03. 2006 r.,  został erygowany cysterski klasztor N.M. P. na wyspie Tautra. Poprzez modlitwę, samotność, prace ręczne, życie wspólnotowe i gościnność mniszki służą Bogu i ludziom.  Siostry wytwarzają i sprzedają mydła i kremy ziołowe, co zapewnia im utrzymanie. Wiecej informacji zob.: www.tautra.no

 

Nieco później, 14.09.2009 r. , w święto Podwyższenia Krzyża, został erygowany męski klasztor N.M. P. w Munkeby.  Miejscowi cystersi są samowystarczalni dzięki prowadzeniu gospodarstwa rolnego i produkcji żółtego sera Munkeby. Wiecej informacji zob.: www.munkeby.net

 

Obydwie wspólnoty realizują ideały życia zakonnego zgodnie z benedyktyńską reguła Ora et labora, i wraz z ich kapelanami, o. Joëlem Regnard i  i o. Antonim O’Brien, stanowią ogromną pomoc dla parafii.