St. Torfinn menighet i Levanger

 

 

Undervisning for barn og ungdommer i St. Torfinns menighet 2018/19

 

Vi starter våre aktiviteter på lørdager kl. 10.30 i henhold til datoene:

 

15. september

20. oktober                                                  

17. november

15. desember

19. januar

16. februar

16. mars

13. april

11. mai

 

Plan (forslag):

10.30 – 11.15 – katekese

11.15 – 11.45 – matpause

12.00 – 12.45 – katekese

13.00 – messe

 

VIKTIG!

11-14 oktober - konfirmanters leir på Søvassli

 

Konfirmasjon skal feires på den 19. mai kl. 11.00.

 

Førstekomunion – det skal diskuteres hvilken datoen er det beste: 9. eller 16. juni kl. 11.00