NOVEMBER

 

F E I R I N G

 

TID

 

STED

Fredag 01.

ALLEHELGENSDAG

Messe på norsk

 

18.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 02.

ALLESJELERSDAG

Bønn for de avdøde

MESSE FOR DE AVDØDE

 

 

18.00

 

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Søndag 03.

31. søndag i det alm. kirkeåret                      

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på norsk

 

11.00

14.00

17.00

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

NAMSOS – kapellet

STJØRDAL - Kimen

Fredag 08.

Messe på norsk

18.00

KOLVEREID - kulturhuset

Lørdag 09.

Messe på polsk

Messe på polsk

11.00

17.00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 10.

32. søndag i det alm. kirkeåret                        

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

 

11.00

14:00

15.30

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STEINKJER – Egge kirke

Lørdag 16.

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN

Messe på polsk

10.00

18.00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

RISSA

Søndag 17.

33. søndag i det alm. kirkeåret                        

H ø y m e s s e

de vietnamesiske martyrer fest

Messe på polsk

Messe på norsk

 

 

11.00

14.00

17.00

 

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

NAMSOS – kapellet

Onsdag 20.

HL. OLAVS VOTIVMESSE

18.00

STIKLESTAD – St. Olavs kapellet

Lørdag 23.

Messe på polsk

17.00

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 24.

KRISTI KONGEFEST

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på norsk

 

11.00

14:00

15.30

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

DESEMBER

F E I R I N G

TID

STED

Søndag 01.

1.SØNDAG I ADVENT

           H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

 

11.00

14.00

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

NAMSOS – kapellet

Fredag 06.

Messe på norsk

18.00

KOLVEREID - kulturhuset

Lørdag 07.

Messe på polsk

Messe på polsk

11.00

17.00

KOLVEREID – Kolvereid kirke

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 08.

2.SØNDAG I ADVENT

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på norsk

 

11.00

14:00

15.30

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

Mandag 09.

MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE

18.00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Lørdag 14.

RELIGIONSUNDERVISNING FOR FK-BARN

 

10.00

18.00

LEVANGER - St. Torfinn kirke

RISSA

Søndag 15.

3.SØNDAG I ADVENT

            H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

 

11.00

14:00

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

NAMSOS – kapellet

Onsdag 18.

Hl. OLAVS VOTIVMESSE

18.00

STIKLESTAD – St. Olavs kapellet

Lørdag 21.

Messe på polsk

17.00

OVERHALLA – Ranem kirke

Søndag 22.

4.SØNDAG I ADVENT

H ø y m e s s e

Messe på polsk

Messe på norsk

Messe på norsk

 

11.00

14:00

15.30

17.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

STEINKJER – Egge kirke

STJØRDAL - Kimen

Tirsdag 24.

JULAFTEN

Messe på polsk

Messe på norsk

 

18.00

22.00

 

OVERHALLA – Ranem kirke

LEVANGER - St. Torfinn kirke

Onsdag 25.

KRISTI FØDSELSFEST

H ø y m e s s e

Messe på polsk

 

11.00

14.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

Torsdag 26.

ANDRE JULEDAG

Messe på norsk

Messe på norsk

 

   12.00

17.00

 

NAMSOS – kapellet

STJØRDAL - Kimen

Søndag 29.

DEN HELLIGE FAMILIE

H ø y m e s s e

Messe på polsk

 

11.00

14.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke

STEINKJER – Egge kirke

Tirdag 31.

TAKKSIGELSE FOR ÅRET

Messe og tilbedelse på norsk

 

18.00

 

LEVANGER - St. Torfinn kirke